LT20: šiemet Lietuvoje turėjo gyventi 5-8 mln. gyventojų

01/27/13 13:26

kpakstas17

Straipsnis publikuotas: 2010-03-08

Apdulkėjusių knygų kupetoje aptikau Kazio Pakšto knygelę „Baltijos respublikų politinė geografija“ (1929 m.).

Prieš 80-imt metų išleistoje knygoje Lietuvos geografas, ekonominės ir politinės geografijos pradininkas Kazys Pakštas prognozuoja, kad apie 2010 metus Lietuvoje turi gyventi nuo 5 iki 8 miljonų gyventojų. Tuomet mūsų tauta, anot jo, galės pretenduoti į vidutinės tautos statusą, nes jos gyventojų skaičius ims artėti prie 10 milijonų.

Deja tokioms geopolitiko prognozėms nebuvo lemta išsipildyti. Šiandien Lietuvoje gyvena tik šiek tiek daugiau nei 3 milijonai gyventojų.

Beje, apytikslė statistika rodo, kad daugiausia gyventojų Lietuvoje buvo carinės okupacijos metais. Prieš pirmą pasaulinį karą lietuviškose gubernijose gyveno veik 4 milijonai gyventjų, o prie panašaus skaičiaus buvo artėjama ir 1990 metais. Tuomet Lietuvoje gyveno 3,8 milijonai gyventojų.


.

..

.

LT gyventojų dinamika (K.Pakšto, S.Vaitiekūno ir Eurostat duomenimis)

 • 1815 – 2,7 mln.
 • 1851 – 2,0 mln.
 • 1870 – 2,5 mln.
 • 1897 – 3,1 mln.
 • 1914 – 3,92 mln.
 • 1928 – 2,10 mln.
 • 1939 – 2,88 mln.
 • 1959 – 2,5 mln.
 • 1990 – 3,8 mln.
 • 2010* – 3,33 mln.

* Šaltinis: Eurostat duomenys

Dar įdomu tai, kad K.Pakštas siūlė sukurti taip vadinamą „Atsarginę Lietuvą“ arba „Antrąją Lietuvą“. Tokiai Lietuvai jis buvo numatęs Angolą. Na, čia, matyt, būtų buvę kažkas panašaus kaip nutiko su Australija, į kurią iš D.Britanijos buvo siunčiamas taip vadinamas „nevertingas“ tautos elementas. O dabar pas mus tokios nuosėdos kaupiasi Didžiasalyje.

Kažkaip man čia jau eugenika arba mokslu apie žmonių padermės gerinimą kvepia. Buvo toks eugenikos propaguotojas F.Galtonas. Pavartykit. Ten dar įdomesnių dalyku rasit.


kpakstas • Twitter
 • Facebook
 • MySpace
 • Digg
 • del.icio.us
 • Technorati
 • LinkedIn

Raktažodžiai: , , , ,

6 Komentarai temai “LT20: šiemet Lietuvoje turėjo gyventi 5-8 mln. gyventojų”

 1. Tomas

  Jei taip ir toliau, eugenika senajame žemyne užsiims siauraakiai su trečiaakiais :)

  #624
 2. Atsarginė Lietuva arba Dausuva – lietuvių geopolitiko K. Pakšto projektuota Lietuvos Respublikos užjūrio valda ir naujas pasaulinės lietuvybės židinys. Remdamasisis klasikinėmis geopolitinėmis schemomis, K. Pakštas prognozavo, kad tarp dviejų didelių valstybių, t. y. tarp Vokietijos ir Rusijos įsiterpusi ir todėl nebeturinti kur plėstis Lietuva ateityje gali būti šių šalių okupuota ir visais atžvilgiais asimiliuota. Be to, K. Pakštas baiminosi, kad stichiškai ir nekryptingai emigruojantys lietuviai (po I pasaulinio karo dauguma lietuvių uždarbiauti ar visam laikui įsikurti vyko į Amerikos šalis) ilgainiui lingvistiškai bei kultūriškai asimiliuosis su juos priimančių šalių tautomis. Jo požiūriu, emigraciją iš Lietuvos reikėtų planuoti bei reguliuoti, palaipsniui sukuriant tokią lietuvių išeivių koloniją, kurioje lietuviai sudarytų vad. kritinį gyventojų kiekį, − neva tik susiformavus tokiam naujam unikaliam pasaulinės lietuvybės židiniui, lietuviams nebegrėstų išnykimas.

  Tad K. Pakštas siūlė skubiai kurti naują, „atsarginę“ Lietuvą, − taip išsprendžiant ir lietuviškosios diasporos nutautėjimo problemą. Šiam tikslui esą reikėtų išpirkti žemes kurioje nors rečiau gyvenamoje Afrikos ar Amerikos dalyje. Į tas išpirktas žemes, kuriose, anot K. Pakšto, lietuvių tauta galėtų plėstis ir klestėti, turėtų būti nukreiptas pagrindinis emigracijos iš Lietuvos srautas.
  Lietuvos Respublikos valdančiuose sluoksniuose „atsarginės Lietuvos“ idėja rimtesnio pritarimo nesusilaukė. Vėliau dramaturgas Marius Ivaškevičius šios idėjos motyvais parašė trijų dalių pjesę „Madagaskaras“.
  Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos

  #652
 3. linas

  “Na, čia, matyt, būtų buvę kažkas panašaus kaip nutiko su Australija, į kurią iš D.Britanijos buvo siunčiamas taip vadinamas „nevertingas“ tautos elementas.”

  K. Pakšto planai perkelti lietuvius į Afrikos šalis (ne tik Angolą, planuose buvo ir Mozambikas) nebuvo, kaip tekste teigiama, siekis atsikratyti “nevertingų”, “nepageidaujamų” ar “kažkuo prastesnių”. Priešingai, šalia eilinių piliečių, buvo siūloma ir perkelti didelę dalį Lietuvos inteligentijos, šviesuomenės. K. Pakštas nujautė okupacijos grėsmę ir siūlė sukurti lietuvių saleles kraštuose, kur lietuvybės išsaugojimui nekiltų didelis pavojus, dėl to jo planuose buvo numatyta, kad lietuvių bendruomenės gyventų kompaktiškai, taip maksimaliai išsaugant kalbą, tradicijas ir pan.

  #653
 4. Arvydas

  Tai gal mūsų lietuviškoji valdžia ir stengiasi slapčia įgyvendinti K.Pakšto idėją,ir galbūt semiasi patirties iš lenkų praeities tik tai daro ekonominėmis priemonėmis nugyvendama savo tautiečius,kuriems Lietuva tapo ašarų pakalnė.Neriekia toli ieškoti,galbūt panašus scenarijus vyksta pas mus rytinėje Lietuvoje,pradėtas lenkijos nacionalistų 1919m.sausio 1d. vėliau okupavus nuo 1919 m. balandžio iki 1939 m. rugsėjo priklausė lenkams ir dabartinis lenkiškasis palikimas Juk emigruoja vien jauni ir dar darbingi žmonės “savo noru”,kurie netekę bet kokios vilties nenori sieti ir kurti ateitį dabartinėje nugyventoje,nesąžiningoje,korumpuotų vasalų irštvoje,bet kiekvienas puoselėja viltį sugryžti,gal būt įvykdžius misiją pagal lietuvių geopolitiką K.Pakštą,žuvelei panorėjus mūsų valdžiai paliepus ir mūsų valdančiuosius eilinį kartą neužgrauš sąžinė ir kada nors galės prisidengdama gerbiamo K.Pakšto idėja,pasigirti eilinį kartą,apie slaptus lietuvybę išsaugojusius planus už Lietuvos ribų,išvykusiems piliečiams visapusiškai pagerinus jų gyvenimo kokybę viso labo tik materialiai.Nors kaip sakoma nėra to blogo …,žinant kad visada teorijų galimybėje egzistuoja tas nelemtas nuošimčio nuošimtis lemiantis scenarijų kad ir istorijos svarstyklės galėtų pasvirti lietuvių tautai pražūtingai lemiamai negrįžtamai atimti viltį gyventi ir kurti Lietuvą čia.Va tada po šimto… metų išsibarstę po visą pasaulį Lietuvių šaknis turintys tik jau kitų valstybių piliečiai pasakos savo atžaloms laužyta ir nykstančia Lietuvių kalba ir raudonuos nes neturės savo tęstinumo istorijos.Istorikai jau po kokių dviejų šimtų … metų rašys 2211m.surašymo duomenimis Lietuvoje gyveno 7 mln gyventojų iš jų 1,5% lietuvių,Vilniaus krašte 0,3%,o Vilniuje 300 lietuvių.Sutikite scenarijus įmanomas ir jau girdėtas.
  Istorija sako 1937 m. lenkų kontroliuojamais gyventojų surašymo duomenimis Vilniaus krašte gyveno 194 679 žmonės, iš kurių 66 % buvo lenkai, 28 % žydai, o 0,8 % lietuviai, 0,9 % baltarusiai, 3,8 % rusai. Nuo pirmųjų Vilniaus krašto okupacijos dienų oficialia kalba tapo lenkų. Nors Lenkijos įstatymai ir numatė tautinių mažumų teises (pvz., švietimo gimtąja kalba), tačiau praktiškai tai nebuvo įgyvendinta. Nuo 1925 m. masiškai pradėtos uždarinėti nelenkų privačios mokyklos.
  Dar vienas gyvas pavyzdys buvusi Prūsija,kurioje gyveno:

  Metai Gyventojų skaičius Plotas

  1640 ~1 mln. 79.500 km²
  1688 1,4 mln. 112.660 km²
  1713 1,6 mln. 114.000 km²
  1740 2,4 mln. 119.000 km²
  1786 5,4 mln. 195.000 km²
  1806 8,7 mln. 300.000 km²
  1807 4,94 mln. 158.000 km²
  1816 10,35 mln. 280.000 km²
  1840 14,93 mln. 280.000 km²
  1861 18,49 mln. 280.000 km²
  1871 24,69 mln. 348.780 km²
  1880 27 mln. 348.780 km²
  1900 34,46 mln. 348.780 km²
  1910 40,17 mln. 348.780 km²
  1939 41,91 mln. 297.007 km²

  Pagal Stalino planą, įtvirtintą 1945 m. Potsdamo konferencijoje po Antrojo pasaulinio karo Rytprūsių teritorija buvo padalinta. Šiaurinė jos dalis su reikšmingiausiu miestu Karaliaučiumi 1946 m. buvo įvardinta Kaliningrado sritimi ir įjungta į Rusijos Sovietų Federacinę Socialistinę Respubliką. Pietinė dalis atiteko Lenkijai. Klaipėdos krašto, 1939–1945 m. vėl priklaususio Vokietijai, likimas Potsdame net nebuvo svarstomas, kadangi kraštas buvo automatiškai grąžintas į Lietuvos TSR sudėtį. Per 1944–1945 m. evakuaciją iš Rytų Prūsijos į Vokietijos gilumą pasitraukė daugiau kaip 2 mln. gyventojų.
  Tokių ir panašių istorijų galima pririnkti dar ne vieną dešimtį,bet dėl savo tautos nemeilės genocido politikos,politikams valdininkams ir jų klapčiukams esant didžiausia vertybe jūsų ego,pinigas tapęs religija daugumai,o kalba ir protas savo šlykštiems darbams.
  Tauta neapasirašo… ji tik prabalsuoja už jūsų buką nusikalstamą neatsakingumą prieš visą Lietuvą,susikraudama lagaminus ir kuria savo Lietuvą jau anapus.
  Reziume : ………..Valdžia mūsų vykdo tautos genocido politiką ir panašu jau 20 metų chroniškai serga,ir ciniškai meluoja kaip čia mums visiems labai gerai gyvenasi.Tiesiog gyvename žmogeliai prabangiai ,todėl prigalvoja vis naujesnių mokesčių,kad gyventųsi dar geriau ,aišku kam.Kaip žinia sunkiems ligoniams darbo kodeksas užsiimti darbine veikla griežtai draudžia jau nekalbant apie valstybės valdymą.Siūlyčiau Lietuvos politikams rimtai pasvarstyti apie naują Lietuvos pasiekimą Gineso rekordų aukštumose priimant debiliškus įstatymus, poystatyminius aktus,potvarkius kurie prieštarauja vieni kitiems,manau analogų nerastume,taip pat pasidalinti,apsikeisti patirtimi su kitomis valstybėmis kurios galbūt norėtų perspjauti Lietuvos bloguosius pasiekimus Gineso rekorduose o Lietuvai perimti geruosius pavyzdžius ir kaip gi pagaliau reiktų valdyti ir bent jau nekenkti ir leisti gyventi oriai savo tautai.

  #3499

Palikite komentarą

Raseinių krašto naujienos